Boka pass!

Psykisk hälsa

För tillfället har vi ingen KBT eller BK hos oss

BK (Basal Kroppskännedom)
Genom livet möter vi händelser som skapar reaktioner i kroppen. Stress, känslor och erfarenheter sätter spår i våra kroppar. Det påverkar hur vi mår, står och går. Det påverkar andningen och kan ge smärta, trötthet och nedstämdhet men också glädje, kraft och lugn.

Den fysiska kroppen har sina förutsättningar och lederna har sina optimala rörelsebanor. Samverkan pågår hela tiden mellan den fysiska kroppen, de inre kroppsliga processerna, psyket och den existentiella delen av oss människor.

Basal Kroppskännedom (BK) är en metod och filosofi som fokuserar på aktiviteter och upplevelser i kroppen. Att få insikt och hitta samspelet mellan de olika nivåerna. Att vara i kontakt med kropp och själ. Att förstå helhet och hitta balans i livet.

BK bygger på enkla övningar, rörelseövningar och medvetandeövningar som syftar till att hitta de mest optimala och funktionella rörelsebanorna, frigjord andning och medveten närvaro. Genom att locka på dessa funktioner kan spänningar släppa, smärta hanteras, självkänsla öka och kraft frigöras.

BK är en lågintensiv träningsmetod som passar många. Att arbeta med metoden kan ske i form av individuell behandling eller i grupp ledd av sjukgymnast. Basal Kroppskännedom bygger på eget övande och utförs alltid utifrån individens egna förutsättningar.

Effekten av BK har bekräftats av många studier, doktorsavhandlingar och genom beprövad erfarenhet. Utbildningen är enbart öppen för sjukgymnaster/fysioterapeuter och bedrivs i Sverige av Institutet för Basal Kroppskännedom.

KBT (Kognitiv Beteende Terapi)
KBT är en psykologisk behandling som fokuserar på sambandet mellan tankar, känslor och beteenden. Självhjälp är en viktig del och att träna förmågan att lära sig handskas med sina problem. Arbetet med hemuppgifter är en av hörstenarna i KBT.

Begreppet ”beteende” som används inom KBT skiljer sig från vardagsspråkets användning av ordet. Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och uppfattningar om händelser och specifika handlingar som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas. Beteende i denna bemärkelse är därför föremål för förändring inom kognitiv beteendeterapi.

Beteendeterapi växte fram under 1950-talet och har sedan dess snabbt utvecklats. När man jämfört behandlingsresultat av kognitiv beteendeterapeutiska metoder med andra terapimetoder har man vanligtvis kunnat notera bättre resultat för KBT. Inte inom några område har KBT fått sämre resultat än andra psykoterapeutiska insatser.

Vill du boka tid för KBT eller BK?
Då ringer du enkelt vår reception på 0435 108 90 och bokar en tid med våra receptionister. Tyvärr kan vi ibland ha lite väntetid då efterfrågan på just KBT och BK är stor, vi gör däremot vårt yttersta för att du ska få tid så snabbt som möjligt.

Eftersom att både KBT och BK går under fysioterapeutiska besök så innebär det att du skyddas av högkostnadsskyddet när du bokar tid för BK/KBT. Priset debiteras utefter Region Skånes prislista vilket för närvarande är 200kr och högkostnadsskyddet gör att du aldrig betalar mer än 1150kr per år. Du som är under 18 år eller över 85 år betalar ingen besöksavgift och går alltså kostnadsfritt på behandling.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!