Boka pass!

GDPR, Dataskyddsförordningen

Den 25 Maj 2018 träder den nya lagen Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersätter vår gamla Personuppgiftslag. GDPR är en ny lag som gäller över hela EU. Lagen bestämmer hur vi får hantera personuppgifter och känslig information.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all typ av information som kan knytas till en fysiskt levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, adress och namn men även bilder, ljudinspelningar och till och med registreringsnummer (till privatpersoner) räknas i vissa fall som personuppgifter.

Hur skyddas mina personuppgifter av lagen?
Lagen skyddar den enskilda personens uppgifter genom att ställa krav på uppgiftssamlaren. Kraven finns för att du som person ska känna sig säker och skyddad. Uppgiftssamlaren får inte samla mer information än nödvändigt om dig och du som person ska bli informerad om vilka uppgifter som sparas och vad dom ska användas till. Du har även rätt att begära ut register på vilka uppgifter som finns om dig.

Hur sparar och hanterar Kupolen mina uppgifter?
Vi på Kupolen inhämtar dina personuppgifter utifrån kontakt med dig, från folkbokföringsregister eller avtal som du fyllt i. Uppgifterna används sedan för att på bästa sätt ge dig tillgång till våra tjänster. Personuppgifter sparas olika länge beroende på vad de ska användas till eller om det finns lagar som kräver att vi måste spara dem en viss tid.

Dina personuppgifter behandlas enbart av personal på Kupolen och vi samarbetar inte med externa företag. Vi ställer höga krav på säkerhet och sekretess och du kan därför känna dig helt trygg hos oss. I de fall dina personuppgifter behöver lämnas vidare till externa företag så krävs ditt samtycke. I specifika fall, t.ex. om ärende behöver lämnas till Intrum Justitia, så kräver vi inget samtycke utan informerar dig om vad som kommer hända, du har då rätt att motstrida aktuell faktura. Du har alltid rätt att kontrollera vilka uppgifter vi har om dig och eventuellt få dessa rättade.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!