Boka pass!

Första besöket

Inför besöket
Inför besöket hos fysioterapeut behöver man inte förbereda sig på något särskilt sätt, men ofta får man ta av sig kläderna vid undersökning och behandling och därför kan det vara bra om man väljer underkläder som man känner sig bekväm med eller om man tar med ett par shorts/tights. Ibland behöver man ta med träningskläder, men detta informerar i så fall fysioterapeuten om.

Första besöket
Vid första besöket får man berätta om sina besvär och svara på frågor som fysioterapeuten ställer om t ex tidigare besvär, läkemedel, fritidsaktiviteter och arbete. Sedan gör fysioterapeuten en grundlig undersökning: man undersöker t ex hur man rör sig och hur leder och muskler fungerar. En del undersökningar gör fysioterapeuten med händerna för att t ex hitta den led, sena eller muskel som gör ont.

Fysioterapeuten gör en bedömning av dina besvär och uppskattar läkningstiden. Sedan får man förslag på behandlingsåtgärder och tillsammans med fysioterapeuten lägger man upp en behandlingsplan. Fysioterapeuten har kompetens att bedöma om det behövs annan vårdkontakt och samarbetar med övrig vårdpersonal.

Priser
Ett besök hos en fysioterapeut omfattas av Region Skånes högkostnadsskydd, det vill säga att du betalar vanlig vårdtaxa från landstinget för ditt besök. För närvarande ligger besöket på 200 kr. Högkostnadsskydd betyder att du aldrig ska betala mer än 1200 kr i besöksavgifter under 1 års tid. Barn/ungdomar under 20 år besöker fysioterapeuter kostnadsfritt, lika så gör patienter över 85 år besök kostnadsfritt.

Kan du inte komma på ditt besök? Avbokning ska göras senast 24h före avtalad tid. Telefonsvarare finns dygnet runt att lämna meddelande på.
Uteblivet besök eller sent återbud debiteras med dubbel patientavgift (400kr). Detta gäller även om du har frikort/är under 18 år/över 85 år.

Vill du få information om aktuella händelser och tips - Klicka här!